Partijen hebben minder dan 2% leden en houden zich nauwelijks aan hun beloftes. Coalities hanteren partijdiscipline waardoor politici niet vrij zijn in hun stemoordeel. Waarde-loos.

Stel dat er gestemd kan worden op scenario’s per sector, dan krijgen politici een mandaat om dat scenario uit te voeren en kan er niet gemarchandeerd worden, tenzij met argumenten.

Wat is het verschil tussen fake nieuws en een liegende politicus? Wat mag en kan ik verwachten wanneer meerdere culturen en religies samenkomen? Wat wanneer multinationals de natuur uitputten en lucht, water en voedsel vervuilen?

Ter inspiratie de gedragsregels van de Indianen:

Publieke eigendommen zijn door de belastingbetaler opgebouwd in 200 jaren. Een 4 jarige regering is om te besturen maar kan niet zonder toestemming privatiseren of verkopen.

wat burgers willen

Voor Nederland en Europa staat er veel op het spel, het gaat niet om rechts of links, maar om onze democratische wortels van menselijke waardigheid en het delen van de welvaart.  We staan op een keerpunt, het wordt top-down, autoritair, controlerend of bottom-up met burgerparticipatie en naar evenwicht strevende economische netwerken.

Wanneer burgers niets doen zullen de autoritaire en finaciele belangen de macht naar zich toeschrijven en wordt de massa geknecht via een schulden economie.

In de huidige economie wordt de top rijker en gaan gemiddelde inkomens omlaag, Europa heeft sociale systemen ontmanteld. Zonder alternatieven zal er weinig veranderen. Deze tussenperiode is een kans, maar ook een verantwoordelijkheid om nieuwe economische en sociale systemen op te bouwen.

Maatschappelijke debat –> diverse scenario’s –> kiezen voor 1 scenario –> politici voeren uit wat het volk wil.

Het experiment dat wij willen initiëren is dat EU burgers hun dromen, verwachtingen, ergernissen en boosheid clusteren tot scenario’s waarin ook de  consequenties op de langere termijn in kaart gebracht worden. Over die verschillende visie-scenario’s kan dan gestemd worden. Daarmee weet iedereen in welke richting gestuurd gaat worden en kan de lobby achter de schermen ingeperkt worden.

Wat wil je meenemen naar de toekomst, wat moet verdwijnen?

Burger democratie

 • Nee, beleid is gedelegeerd via verkiezingen. - 0
 • Ja,burgers moeten invloed uit kunnen oefenen op samenleving. - 0
 • Ja, democratie moet oog/oor hebben voor minderheden. - 0
 • Sorry, te druk met gezin, carrière, sport. - 0
 • Nee, er is overzicht nodig om te besturen. - 0
verzend
resultaat

Europa

 • Centraal bestuurd, naties worden gecontroleerd op uitvoering. - 0
 • Unie van nationale staten, moeilijk op 1 lijn te krijgen. - 0
 • Europa moet meer landen toelaten om andere invloeden geen kans te geven. - 0
 • Kern Europa opnieuw van landen die elkaar vertrouwen en westerse democratie willen. - 0
 • Europa -pas op de plaats- en uitvinden hoe verder. - 0
verzend
resultaat

ter discussie

Showingideas that are with tags
 • 0
  Kiesstelsel zonder partijen
  2 weken ago
  open0
  Kiesstelsel zonder partijen Partijen hebben minder dan 2% leden en de leiders van ons land komen uit een kleine visvijver met een partijdiscipline zonder vrijheid van meningsuiting ... Read more...
 • 0
  Morele ijkpunten voor iedereen
  3 dagen ago
  open0
  Morele ijkpunten voor iedereen. Wat is het verschil tussen fake nieuws en een liegende politicus? Wat mag en kan ik verwachten wanneer meerdere culturen en religies samenkomen? Wat ... Read more...
 • 0
  Wie is eigenaar publieke sector?
  2 dagen ago
  open0
  Het is de vraag of een 4 jarige regering het opgebouwde kapitaal (publieke eigendommen) van vele generaties zomaar mag onteigenen, privatiseren, verkopen, zonder dat de eigenaar (het volk) of een ... Read more...
Push your idea
0/2000

Onderlinge vragen en antwoorden, m.b.t. de maatschappelijke discussie. Waar wil je meer over te weten komen, wil je een project opzetten?

Add question

Wij denken dat Europa een mooi project is, echter de kern is vergeten, Europa gaat over menselijke waardigheid, de verdeling van de welvaart en gelijke behandeling voor de wet.

Wij willen werken aan een ander Europa, economisch en sociaal.

Albert Camus:

“De mens komt niet in opstand omdat hij weet wat hij wil maar omdat hij ervaart wat hij niet wil. Daar begint het menszijn.

De discrepantie tussen het menselijk streven naar zin en eenheid en het kennelijke onvermogen van de wereld om hieraan tegemoet te komen.

Doorsturen: