Burger belang zonder politieke partijen

Europa Opnieuw. Voor Nederland en Europa staat er veel op het spel, het gaat niet om rechts of links, maar om onze democratische wortels van menselijke waardigheid en het delen van de welvaart. 

Het experiment dat wij willen initiëren is dat EU burgers hun dromen, verwachtingen, ergernissen en boosheid clusteren tot scenario’s waarin ook de  consequenties op de langere termijn in kaart gebracht worden. Over die verschillende visie, beleids-scenario’s kan dan gestemd worden. Daarmee weet iedereen in welke richting gestuurd gaat worden en kan de lobby achter de schermen ingeperkt worden.


Partijen hebben minder dan 2% leden en houden zich nauwelijks aan hun beloftes. Coalities hanteren partijdiscipline waardoor politici niet vrij zijn in hun stemoordeel.

Stel dat er gestemd kan worden op scenario’s per sector, dan krijgen politici een mandaat om dat scenario uit te voeren en kan er niet gemarchandeerd worden, tenzij met argumenten.

Wat kan en mag ik verwachten wanneer meerdere culturen en religies samenkomen?

Om het beste uit onszelf te kunnen halen zullen we moeten samenwerken, overleggen, evalueren met anderen, andere gemeenschappen. Daar begint onze vrijheid.

Publieke eigendommen zijn door de belastingbetaler opgebouwd in 200 jaren. Een 4 jarige regering is om te besturen maar kan niet zonder toestemming privatiseren of verkopen.