Disclaimer CaseSolver

Deze disclaimer is van toepassing op deze internetsite, CaseSolver, gevestigd te De Bilt. Door het bezoeken van deze site en/of gebruik van de op of via deze site aangeboden informatie, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. De op of via deze site aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

CaseSolver kan geen garantie geven dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. CaseSolver beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Wanneer CaseSolver hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, houdt dit niet in dat CaseSolver de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. CaseSolver aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. CaseSolver, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CaseSolver de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CaseSolver is het niet toegestaan links naar sites van CaseSolver weer te geven. CaseSolver houdt zich het recht voor deze Disclaimer ten alle tijden te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

Bescherming Persoonsgegevens: CaseSolver gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze verklaring Bescherming Persoonsgegevens en de Disclaimer. CaseSolver zal nimmer uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen- belang zal zijn. In dat geval zal CaseSolver dat expliciet vermelden. CaseSolver zal nimmer commercieel misbruik maken van uw passief of actief verstrekte gegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als sitebezoeker van CaseSolver het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051.

Voor de vindbaarheid en bekendheid accepteert deze website het gebruik van, onder andere , Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aansprakelijkheid: Alle rechten voorbehouden. De website inhoud is zorgvuldig opgesteld en wordt voortdurend geactualiseerd. Desondanks kunnen wij voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud geen verantwoording nemen. Voor de inhoud en de externe links kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden, die verantwoording ligt uitsluitend bij de betreffende exploitanten.

Op de website van CaseSolver en de Disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing. Indien de Engelse versie van deze Disclaimer afwijkt of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.