CaseSolver

Uncategorized

Erbij horen

Als samenleving laten we heel wat kennis, kunde en inzet verloren gaan door mensen uit te sluiten. Mensen willen erbij horen, geven en nemen, zoekend naar een evenwicht tussen egoïsme en altruïsme. Die uitersten maken het mogelijk om te kunnen kiezen hoe we willen zijn en hoe we ons voegen in de sociale omgeving, groep. …

Erbij horenLees verder »

Wie is eigenaar publieke sector?

Het is de vraag of een 4 jarige regering het opgebouwde kapitaal (publieke eigendommen) van vele generaties zomaar mag onteigenen, privatiseren, verkopen, zonder dat de eigenaar (het volk) of een gerechtelijke toestemming daarover geraadpleegd is. Welke publieke voorzieningen behoren tot de basisbehoefte en hoe kunnen die betaalbaar blijven. Educatie, gezondheids, zieken, ouderen zorg, energie, ecosystemen …

Wie is eigenaar publieke sector?Lees verder »