Perspectief -><- backcasten -> implementatie

Kennis Management

Wij brengen de in uw bedrijf aanwezige kennis samen en organiseren daar de oplossingen.

Bedrijfscultuur Voorspelbaar Gedrag

Om resultaat te boeken is weten hoe een groep reageert wijsheid. Cultuurverandering komt alleen aan wanneer een groep weet wat er verwacht wordt en weet dat ze elkaar erop kunnen aanspreken, heldere communicatie over wat verwacht wordt en oefenen in teamverband.

Nieuwe vaardigheden

Welke beroepen zullen in de toekomst gevraagd worden?  Onderzoek geeft aan dat er in 2020 een werkloosheid van 40 tot 50% zal zijn, 30% van de beroepen zal verdwijnen. Werken met prestatie contracten?


Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Business Process Management

Samen met u stellen we 2 scenario’s op, 1 linksom en 1 rechtsom, daarmee komen de effecten en consequenties in beeld, en kan de organisatie vanuit het eindresultaat ingericht worden.

Management Support

Sparren, hoe lopen de hazen. Check voorafgaand aan een in te brengen onderwerp in een politiek gevoelige omgeving. Second opinion wanneer er al een advies ligt.

Team Coaching

Het te behalen resultaat helder in beeld brengen en de rollen “openbaar” met uren, ijkpunten en data verdelen.

Wij geven u 3 oplossingen voor 1 probleem, de keuze is aan u, bellen?

06 2488 1323