Kennis Management

Wij brengen de in uw bedrijf aanwezige kennis samen en organiseren daar de oplossingen.

Bedrijfscultuur Voorspelbaar Gedrag

Heldere communicatie over het verwachtte gedrag, oefenen in teamverband. Project loopt wel maar heeft onvoldoende raakvlakken met de omgeving.

Team Coaching

Het te behalen resultaat helder in beeld brengen en de rollen “openbaar” met uren, ijkpunten en data verdelen.

Nieuwe vaardigheden

Welke beroepen zullen in de toekomst gevraagd worden?  Onderzoek geeft aan dat er in 2020 een werkloosheid van 40 tot 50% zal zijn, 30% van de beroepen zal verdwijnen. Wat gaan al die mensen doen? Zelf ontwerp en bouw ik nu websites!

1 vraag = 3 antwoorden


Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Business Process Management

Samen met u stellen we 2 scenario’s op, 1 linksom en 1 rechtsom, daarmee komen de effecten en consequenties in beeld, en kan de organisatie vanuit het eindresultaat ingericht worden.

Management Support

Sparren, hoe lopen de hazen. Check voorafgaand aan een in te brengen onderwerp in een politiek gevoelige omgeving. Second opinion wanneer er al een advies ligt.

Wij geven u 3 oplossingen voor 1 probleem, de keuze is aan u, bellen?

06 2488 1323