Scenario planning

Bij strategische keuzes is het handig wanneer u zicht heeft op de effecten op de middellange termijn.

Wij stellen 2 scenario’s op, 1 linksom en 1 rechtsom, daarmee komen de effecten en consequenties in beeld en kunt u de beste keuze maken.

Management coaching

Sparren, hoe lopen de hazen? Een check op uw ideeën voorafgaand aan een in te brengen onderwerp. Second opinion wanneer er al een advies ligt?

Gedrag, atiitude

Project teams: Alle neuzen dezelfde kant op door het te behalen resultaat helder in beeld brengen en de rollen “openbaar” met uren, ijkpunten en data te verdelen. Kunnen wij voor u voorbereiden en trainen.

Cultuur, identiteit

Cultuurverandering ontstaat alleen wanneer een groep, als groep, weet wat er van iedere persoon verwacht wordt.

De identiteit van een bedrijf, organisatie staat vaak niet op papier, het zijn de ongeschreven regels die bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Business Process Management

Een frisse blik die kijkt naar de mensen, de structuur en logistiek binnen uw bedrijf. Wordt de workflow gestuurd vanuit het eindproduct, de klant?

Is de bedrijfscultuur, de attitude gericht op het verbeteren van de processen of doet iedereen wat hij/ zij moet doen?

Wij kunnen een check voor u uitvoeren, de verbeterpunten benoemen en deze realiseren i.s.m. de medewerkers.