Kennis Management

Internationale kennisinzet via internet = digitale project ontwikkeling. Idea   management, advies bij software keuze.


Regionale Economie

Keten management: Opzetten van product-netwerken: de in/ output van bedrijven op elkaar aan laten sluiten.


Basis Economie

Mensen met tijd en werklozen starten bedrijven in aansluiting op bestaande bedrijven, bij voorkeur binnen waardeketens en product netwerken.


Business: Technologie en de menselijke maat.

Uw Vraag, onze Opdracht
  • People management, team coaching/ roadmap.
  • Verwachtings management.
  • Strategisch manoeuvreren, vanuit welke hoek gaat de wind waaien, bottom up, top down.
  • Bedrijfscultuur, sfeer, attitude bijstellen.
  • Samenwerking op de werkvloer, tussen de afdelingen.
  • Het project loopt wel maar heeft onvoldoende raakvlakken met de omgeving.
  • Business Process Management: strategie bepaling via scenario planning, implementatie via backcasting.
  • Concurrentie issues.
  • Anonieme check voorafgaand aan een in te brengen onderwerp in een politiek gevoelige omgeving.
  • Second opinion wanneer er al een advies ligt.
Afspraak of online gesprek?

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message