Grote bedrijven, Multinationals
IDEA MANAGEMENT, ADVIES BIJ SOFTWARE KEUZE
TEAM COACHING, ALLE NEUZEN ->, ATTITUDE
WORKSHOPS DOEL/ STRATEGIE VIA 2 SCENARIO'S
MANAGER: SPARREN EN STUREN OP GEDRAG
1 VRAAG = 3 VERSCHILLENDE ANTWOORDEN

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Kennis Management

Wij brengen de in uw bedrijf aanwezige kennis samen en organiseren daar de oplossingen.

Bedrijfscultuur, sfeer, attitude bijstellen

Heldere communicatie over het verwachtte gedrag, oefenen in teamverband. Project loopt wel maar heeft onvoldoende raakvlakken met de omgeving.

Team Coaching

Het te behalen resultaat helder in beeld brengen en de rollen “openbaar” met uren, ijkpunten en data verdelen.

Business Process Management

Samen met u stellen we 2 scenario’s op, 1 linksom en 1 rechtsom, daarmee komen de effecten en consequenties in beeld, en kan de organisatie vanuit het eindresultaat ingericht worden.

Management Support

Sparren, hoe lopen de hazen. Check voorafgaand aan een in te brengen onderwerp in een politiek gevoelige omgeving. Second opinion wanneer er al een advies ligt.

Wij geven 3 verschillende invalshoeken op uw vraag, bellen? 06 2488 1323